FutterNova11

Futternova 11 innowacyjna mieszanka traw.

Niedobór pasz w gospodarstwie można uzupełnić wysiewając poplony na polach po wczesnych zbiorach. Spośród różnych możliwości, dla gospodarstw o małym  areale użytków zielonych lub całkowicie ich pozbawionych, interesującym sposobem pozyskania dobrej paszy objętościowej jest uprawa międzyplonów w postaci mieszanki Futter Nova 11 z uwzględnieniem intensywnych odmian życicy wielokwiatowej lub mieszańcowej.

0
procent białka w s.m.

Dzięki dużemu udziałowi motylkowych w składzie Futernova11 otrzymany plon charakteryzuje się wysokim poziomem białka. Badania przeprowadzone przez niezależne laboratoria skazywały poziomy do 22 % białka.

Futernnova11 daje wysoki plon w pierwszym roku użytkowania, oraz bardzo wysoki plon na wiosnę w drugim roku.

0
Wysoki plon

Zalety mieszanki międzyplonowej Futter nova 11

Mieszanka międzyplonowa traw i motylkowych cechująca się bardzo intensywnym przyrostem maszy zielonej oraz ponadprzeciętną wartością pokarmową.

Zalecana do uprawy międzyplonowej, spełnia założenia wynikające z płatności na zazielenianie.

Wysoka zawartość cukrów sprawia, że bardzo dobrze się zakisza, dostarcza kiszonkę o odpowiedniej strukturze, zgodnej z wymaganiami przeżuwaczy.

Wysoka smakowitość gwarantuje wysokie pobranie TMR-u.

Pierwszy zbiór już na jesień, szybka dojrzałość kośno-kiszonkowa pozwala na zbiór pierwszego pokosu już w pierwszym roku użytkowania.

Udział roślin motylkowych na odpowiednim poziomie pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu białka  przy jednoczesnym wysokim poziomie cukrów.

STANOWISKO

Futter Nova 11 jako poplon mieszanek trawy  z motylkowatymi pozostawia dodatkowo znakomite stanowisko dla roślin następczych, o podwyższonej żyzności i zdrowotności, co jest niezwykle istotne dla gleb lekkich. Resztki pożniwne traw pastewnych działają korzystnie na właściwości fizyczne gleby, gdyż poprawiają jej strukturę, zwiększają kompleks sorpcyjny i pojemność wodną.
 

Uprawa jesienna

Glebę uprawia się tak jak pod zboża ozime. Jesienią nie stosuje się nawozów azotowych, aby umożliwić prawidłowy rozwój roślin motylkowych. Siew mieszanki Futter Nova 11 najlepiej wykonać do połowy sierpnia, w rejonach zachodnim i południowo zachodnim można siać do 10 września.

 

Uprawa wiosenna

 

Wiosną pierwszym zabiegiem wykonanym możliwie jak najwcześniej, jest nawożenie azotowe w dawce do 60 kg N/ha. Większych dawek się nie zaleca, ponieważ mogą one powodować zmniejszenie udziału motylkowych w plonie mieszanek. Zielonkę można skosić i zakisić po bezpośrednim zebraniu z łanu. Korzystniej jest jednak ściąć mieszankę na pokosy, podsuszyć, zebrać z pokosów i kisić podsuszoną do zawartości suchej masy ok. 35%.